©-Goetz-Schleser
Spokesperson, Steering Committee Member, Project Leader

Prof. Andrea Kühn

Charité – Universitätsmedizin Berlin

Sektion Bewegungsstörungen und Neuromodulation
Charitéplatz 1
10117 Berlin

Projects

Publications

  https://sfb-retune.de/wp-content/uploads/2021/11/logo-charite.png
  https://sfb-retune.de/wp-content/uploads/2021/11/logo-ukw.png
  https://sfb-retune.de/wp-content/uploads/2021/11/logo-uni-duesseldorf.png
  https://sfb-retune.de/wp-content/uploads/2021/11/logo-ltr.png
  https://sfb-retune.de/wp-content/uploads/2021/11/logo-mpi.png
  https://sfb-retune.de/wp-content/uploads/2021/11/logo-uni-potsdam.png
  https://sfb-retune.de/wp-content/uploads/2021/11/logo-uni-rostock.png
  https://sfb-retune.de/wp-content/uploads/2021/11/logo-uni-wuerzburg.png
  https://sfb-retune.de/wp-content/uploads/2021/11/logo-bernstein.png